Molenlanden Archives - De NieuwbouwMonitor Molenlanden Archives - De NieuwbouwMonitor

Home

Nieuwbouwprojecten in Molenlanden

Het nieuwbouwproject Langerak-Zuid omvat een nieuwe, ruim en groen opgezette woonwijk die energieneutraal en duurzaam is. Fases 1 tot en met 3 zijn reeds gerealiseerd, met fase 4 gepland voor oplevering in het tweede kwartaal van 2024. Dit project wordt...

De bedrijfslocatie van Rietveld aan de Singel in Noordeloos komt vrij voor herontwikkeling. De mogelijkheden om op deze locatie ongeveer 45 woningen (waarvan 40% sociale koop) gefaseerd te realiseren worden momenteel op haalbaarheid onderzocht.

...

Het nieuwbouwproject Nieuw Haven is gelegen ten noorden van Streefkerk en de voorbereidingen zijn in volle gang. Op deze locatie zullen ongeveer 40 woningen gerealiseerd gaan worden die uitzicht zullen hebben over de haven en de Lek. De woningen betreffen...

De gemeente Molenlanden is aan het onderzoeken om de bouw van woningen in Oud Albas Zuid te kunnen realiseren. Het onderzoek is nog in een voorstadium, waarbij gekeken zal gaan worden naar het verkeersvraagstuk (ontsluiting van de nieuwe woonwijk), contractvorming...

In Bleskensgraaf is behoefte aan ongeveer 80 nieuwe woningen. Binnen de dorpskern is onvoldoende ruimte om al deze 80 woningen te bouwen. Daarom is de afgelopen jaren onderzocht waar buiten de dorpskern nog ruimte is voor het bouwen van een...

Voor de zuidkant van Molenaarsgraaf wordt een stedenbouwkundige verkenning naar de mogelijkheden van woningbouw uitgevoerd. De behoefte van Molenaarsgraaf-Brandwijk is in de Woonvisie Molenlanden bepaald op circa 85 woningen tot 2030. Er wordt gericht gewerkt aan een programma, dat zo...

Het project Herontwikkeling schoollocatie Giessen-Oudekerk is ontstaan door een bewonersinitiatief van de dorpsraad Giessen-Oudekerk. Met dit bewonersinitiatief slaat het dorp de handen ineen ten behoeve van de leefbaarheid en de toekomst van het dorp. Het initiatief richt zich op de...

Sinds 2014 staat de voormalige locatie van de muziekvereniging Da Capo leeg. In het naastliggende gebouw was eerst de bibliotheek gevestigd. Deze kavels zijn nu beschikbaar voor een nieuwe functie. Woningcorporatie Kleurrijk Wonen heeft interesse getoond in beide kavels van...

Voor het haalbaarheidsonderzoek hebben de gemeente Molenlanden en Blokland Bouwpartners uit Hardinxveld een intentieovereenkomst gesloten. Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en het ontwerpbestemmingsplan ligt momenteel ter visie. Het plan betreft de nieuwbouw van 6 vrijstaande woningen, 18 twee-onder-één kapwoningen, 4 seniorenwoningen,...

Aan de noordzijde van de Dr. van Linden-Tolstraat staat het pand van de voormalige openbare basisschool Het Tweespan. Sinds de verhuizing naar het MFC De Commanderij, eind 2021, staat het schoolpand leeg. De gemeente is bezig met de invulling voor...


Cookies & Privacy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, accepteert u ons cookiegebruik.

Ontdek hoe grip te organiseren op de omvangrijke stroom aan (geo)data bij gebiedsontwikkeling

Plan een afspraak in zodat we kunnen overleggen over een samenwerking. Samen kunnen we alle woningbouwlocaties in beeld brengen, actueel houden, monitoren en analyseren. 

Tjeerd Kooy

Informatie expert. Initiatiefnemer NieuwbouwMonitor

De NieuwbouwMonitor is powered by Rogeo BV.

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs.