Assen Archives - De NieuwbouwMonitor Assen Archives - De NieuwbouwMonitor

Home

Nieuwbouwprojecten in Assen

Op de locatie waar tot 2005 de melkfabriek Asser Coöperatieve Melkinrichting en Stoomzuivelfabriek (Acmesa) was gevestigd, wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd met 113 woningen. Het gebied, nabij de binnenstad van Assen, krijgt een divers woningaanbod. In het noordoosten van het...

Kloosterveen is een uitleglocatie aan de westzijde van Assen. Er is reeds een bestaande kern van 4000 woningen gebouwd en aan de westzijde wordt het verder uitgebouwd met nieuwe buurten. Kloosterakker is hiervan het eerste deel. De bebouwingsdichtheid in het...

Het woningcomplex aan de Eemland in Assen wordt gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. De plannen zijn om hier 72 woningen in de vorm van appartementen te realiseren

...

In Assen-Oost worden er plannen gemaakt om 100 woningen te slopen en daarvoor in de plaats ook 100 woningen terug te plaatsen. Reden is om zo de woningen te vernieuwen en daarmee weer te laten voldoen aan de eisen van...

Aan de noordzijde van de Thorbeckelaan in Assen worden vier flats gesloopt, waarvoor in de plaats nieuwe appartementencomplexen komen. Aan de noordzijde worden 80 woningen gerealiseerd. Door de sloop/nieuwbouw zijn de appartementen verduurzaamd.

...

Op de hoek van de Oostersingel en Stationsstraat in Assen worden plannen ontwikkeld om de bestaande bebouwing te vervangen voor nieuwbouw. Op deze locatie wordt bedacht om 74 woningen te bouwen.

...

In het plangebied Aar, Delft en Stroom in Assen worden 102 rijwoningen met 72 garageboxen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 125 woningen terug, waarvan het grootste deel huurwoningen. Hiermee worden onduurzame woningen vervangen door duurzame nieuwe woningen.

...

De wens is om verschillende buurten van Assen te verbeteren. In de Oude Molenbuurt van de wijk Noorderpark worden 48 woningen gesloopt en daarvoor in de plaats komen nieuwe appartementengebouwen met daarvoor in totaal 60 woningen.

...

De binnenstad van Assen maakt deel uit van het project Stadskwartier. In de binnenstad moet met nieuwbouw circa 700 woningen aan Assen worden toegevoegd. Hiervoor worden onder andere leegstaande gebouwen omgebouwd tot woningen.

...

Het nieuwbouwproject Stadskwartier in de gemeente Assen beoogt een kwaliteitsverbetering van het woon-, leef- en ondernemersklimaat in en rond het centrum van Assen. Het project focust op de Binnenstad, het Havenkwartier, en de Stadsboulevard, en streeft ernaar om de verbindingen...


Cookies & Privacy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, accepteert u ons cookiegebruik.

Ontdek hoe grip te organiseren op de omvangrijke stroom aan (geo)data bij gebiedsontwikkeling

Plan een afspraak in zodat we kunnen overleggen over een samenwerking. Samen kunnen we alle woningbouwlocaties in beeld brengen, actueel houden, monitoren, analyseren en versnellen. 

Tjeerd Kooy

Informatie expert. Initiatiefnemer NieuwbouwMonitor

De NieuwbouwMonitor is powered by Rogeo BV.

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs.