De NieuwbouwMonitor is een geavanceerde monitoringsysteem ontwikkeld door Rogeo, specifiek gericht op het monitoren van de voorgang van nieuwbouwprojecten in Nederland.

Het doel van De NieuwbouwMonitor is een monitoringsysteem om de regionale woondeals te monitoren. Dit monitoringsystem bied een gedetailleerd en actueel overzicht van de voortgang in nieuwbouwinitiatieven met een focus op de afspraken die gemaakt zijn in 35 regionale woondeals.

Het korte antwoord is ja. De oplossingen om toegang te krijgen tot deze dataset staan hieronder beschreven.

Voor landelijke partijen die een overkoepelend beeld nodig hebben van het tempo en de locaties waar woningen worden gebouwd, bieden wij een uitgebreide dataset. Deze dataset kan via API’s worden geïmplementeerd of periodiek worden aangeleverd. De dataset van De NieuwbouwMonitor maakt strategische beslissingen mogelijk op een actueel en accuraat overzicht van de woningbouw op nationaal niveau. 

Voor de 35 woondealregio’s  bieden wij voorgangsrapportages. De NieuwbouwMonitor biedt halfjaarlijkse voortgangsrapportages die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van individuele regio’s. Dit houdt in dat elke regio gedetailleerde, relevante en actuele informatie krijgt over de voortgang van woningbouwprojecten. Dit niveau is maatwerk. Regionale monitoringsbehoeften zijn uniek. Deze rapportages biedt regionale beleidsmakers de mogelijkheid om geïnformeerde en dus gefundeerde beslissingen te nemen.

Voor projectmanagement van nieuwbouwprojecten bieden we een uitgebreid informatiebeheersysteem waar deze dataset in zit. In dit systeem zitten ook eigendomsgegevens, (toekomstig) ruimtegebruik en projectfasering. Dit niveau van detail, en de mogelijkheid om het informatiebeheersysteem te integreren met bestaande projectmanagementsystemen, biedt een ongeëvenaarde diepte in analyse en planning.

Plan hieronder een afspraak

De werking van De NieuwbouwMonitor is gebaseerd op geavanceerde data-analyse en geografische informatiesystemen (GIS). Het systeem verzamelt en integreert data uit verschillende bronnen, waaronder bronnen van overheidsinstanties en lokale gemeenten. Dit om een compleet beeld te schetsen van de huidige stand van zaken in de nieuwbouwprojecten.

De NieuwbouwMonitor maakt gebruik van open data om uitgebreide informatie te bieden over nieuwbouwprojecten. Deze data omvat details over percelen, panden, en bestemmingen evenals data over de voortgang van projecten vergeleken met voorspelde ontwikkelingstempo’s.  

Regionale woondeals zijn overeenkomsten tussen de Nederlandse regering, lokale overheden, en andere betrokken partijen, gericht op het versnellen van woningbouw en het verbeteren van de woningmarkt in specifieke regio’s van Nederland. Deze afspraken zijn gemaakt in 35 regionale woondeals en de afspraken zijn in 2022 en 2023 ondertekend.

De woondeals zijn een antwoord op de groeiende woningnood en richten zich op gebieden waar de druk op de woningmarkt het hoogst is. De woondeals bevatten afspraken over onder andere het aantal te bouwen woningen, de verdeling van betaalbare woningen, en de benodigde infrastructuur en voorzieningen.

De NieuwbouwMonitor is uniek door de combinatie van gespecialiseerde expertise, geavanceerde technologie en een onafhankelijke operatie. Het systeem onderscheidt zich door de inbreng van experts in ruimtelijke domein, wat zorgt voor diepgaande en relevante analyses voor strategische planning in de vastgoedsector. Daarnaast draagt de ontwikkeling door top softwareontwikkelaars bij aan een gebruiksvriendelijke interface die gratis toegang biedt tot gedetailleerde en betrouwbare inzichten. Dit monitoringsysteem blinkt uit in nauwkeurige geografische visualisaties, essentieel voor het begrijpen van woningbouwprojecten. Bovenal garandeert de onafhankelijke werking van De NieuwbouwMonitor objectiviteit en betrouwbaarheid in de verzamelde data en analyses.

Ja, wij kunnen volledig geautomatiseerd eigendomsgegevens integreren en deze periodiek bijwerken in onze NieuwbouwMonitor. Dit gebeurt met strikte naleving van de regels van het Kadaster betreffende het gepaste gebruik van deze gegevens. Zo zorgen we ervoor dat onze gebruikers toegang hebben tot de meest actuele en relevante informatie, terwijl we tegelijkertijd de wettelijke richtlijnen respecteren.

Ja, u kunt de geodata van specifieke projecten opvragen. Bij een aanvraag ontvangt u verschillende informatielagen: een eigendommenlaag, een samengestelde laag van alle enkelbestemmingen die ideaal is voor de nieuwe omgevingsplannen, een kaartlaag met de exacte exploitatiegrenzen en een laag met alle gebouwen. Daarnaast bieden we een interactieve viewer. Aan deze dienst zijn kosten verbonden.

Plan hieronder een afspraak

Ontdek hoe grip te organiseren op de omvangrijke stroom aan (geo)data bij gebiedsontwikkeling

Plan een afspraak in zodat we kunnen overleggen over een samenwerking. Samen kunnen we alle woningbouwlocaties in beeld brengen, actueel houden, monitoren, analyseren en versnellen. 

Tjeerd Kooy

Informatie expert. Initiatiefnemer NieuwbouwMonitor

De NieuwbouwMonitor is powered by Rogeo BV.

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs.  

Cookies & Privacy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, accepteert u ons cookiegebruik.