Privacybeleid  

De NieuwbouwMonitor respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Wie verwerkt je gegevens en wie beschermt ze? 

Voor de verwerking van je gegevens is ROgeo BV verantwoordelijk. De NieuwbouwMonitor is een handelsnaam en ontwikkeling van ROgeo BV. Dat wil zeggen dat ROgeo BV vaststelt hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen. 

Hoe gaan we om met de vertrouwelijkheid en beveiliging? 

Wij nemen veel maatregelen om jouw gegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als op technisch gebied. De toegang tot deze gegevens wordt beperkt tot alleen die medewerkers die in contact dienen te komen met deze gegevens om de aangeboden diensten te kunnen leveren. Ook gebruiken wij specialisten en specialistische tools voor de technische veiligheid. Daarnaast staan de persoonsgegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). 

Welke gegevens heeft De NieuwbouwMonitor? 

Persoonsgegevens 

De Nieuwbouwmonitor verzamelt persoonsgegevens wanneer jij je registreert voor een account of voor een download van een rapport. Verder ontvangt De NieuwbouwMonitor automatisch informatie via jouw browser zoals het IP-adres, de pagina die je hebt opgevraagd en cookies geplaatst door De NieuwbouwMonitor. Lees meer hierover in ons cookiebeleid. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Denk aan jouw naam in combinatie met je adres of jouw inkomen. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Maar ook gegevens zoals je IP-adres, je klantnummer, je bestelgeschiedenis of surfgedrag. 

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Bezoek en gebruik De NieuwbouwMonitor platform

Als je ons platform bezoekt verwerken we gegevens van je zoals je klik- en koopgedrag zodat we je relevanter van dienst kunnen zijn en je een betere gebruikerservaring hebt. Daarnaast verwerken we gegevens als je een rapport opvraagt (download) zodat we het product kunnen leveren. 

Acccountgegevens: 

Particulier account: 

Verplicht in te vullen: e-mailadres, voor-/achternaam en telefoonnummer. 
Niet verplicht in te vullen: sector en reden aanvraag. 

Zakelijk account: 

Verplicht in te vullen: e-mailadres, voor-/achternaam, telefoonnummer en organisatienaam. 
Niet verplicht in te vullen: sector en reden aanvraag. 

Informatieaanvraag: 

Verplicht in te vullen: e-mailadres en naam.  
Niet verplicht in te vullen: organisatie en onderwerp. 

Waar gebruiken wij de persoonsgegevens voor? 

De NieuwbouwMonitor gebruikt de persoonsgegevens om een relatie en/of een overeenkomst met jou aan te gaan. Om de producten en diensten conform overeenkomst te leveren. Daarnaast gebruikt De NieuwbouwMonitor de gegevens voor ontwikkelingen en verbetering van ons platform en onze diensten om jou nog beter van dienst te zijn. 

Met wie worden jouw gegevens gedeeld? 

De NieuwbouwMonitor deelt de gegevens niet met andere partijen voor commerciële doeleinden van deze partijen. Wel aan externe dienstverleners die werken ter ondersteuning van De NieuwbouwMonitor zoals de accountant. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten. 

Wie heef toegang tot je gegevens? 

Binnen De NieuwbouwMonitor hebben alleen personen toegang tot je persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. De NieuwbouwMonitor.nl gebruikt cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en hier statistische analyses op uit te voeren. Op basis van deze informatie kunnen wij ons platform en dienstverlening blijven verbeteren. Lees meer over Cookies in ons cookiebeleid. 

Nieuwbrieven 

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief dan kan je e-mailadres worden gebruikt om je te informeren over gelijksoortige producten of diensten of onderwerpen met voor jou relevante nieuwswaarde. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven. 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld, met een maximum van 10 jaar. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. 

7 jaar is het bewaartermijn voor persoonsgegevens voor de volgende categorieën: 

  • Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
  • Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens

Welke rechten heb jij m.b.t. jouw gegevens? 

Volgens AVG heb je meerdere rechten. Een aantal rechten lichten wij hieronder toe. 

Recht op informatie 

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan. 

Recht op inzage 

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via info@DeNieuwbouwMonitor.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen. 

Recht op correctie 

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.  

Recht om je gegevens te verwijderen 

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw gegevens te verwijderen, zullen wij de gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. 

Recht om een klacht in te dienen 

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met ons via info@DeNieuwbouwMonitor.nl . Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen in privacy beleid 

De NieuwbouwMonitor.nl behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in dit privacybeleid. Indien wij wezenlijke veranderingen in de manier waarop wij gebruik maken van jouw persoonsgegevens aanbrengen, zullen wij jou daarvan op de hoogte stellen door het plaatsen van duidelijke aankondiging op onze pagina’s. Wij raden jou tevens aan dit beleid van tijd tot tijd te controleren. Indien je nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van De NieuwbouwMonitor.nl, dan kun je contact met ons opnemen. Ons privacybeleid is opgenomen in onze algemene voorwaarden. 

Ontdek hoe grip te organiseren op de omvangrijke stroom aan (geo)data bij gebiedsontwikkeling

Plan een afspraak in zodat we kunnen overleggen over een samenwerking. Samen kunnen we alle woningbouwlocaties in beeld brengen, actueel houden, monitoren, analyseren en versnellen. 

Tjeerd Kooy

Informatie expert. Initiatiefnemer NieuwbouwMonitor

De NieuwbouwMonitor is powered by Rogeo BV.

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs.  

Cookies & Privacy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, accepteert u ons cookiegebruik.