Nijkerkerveen - deelplan 3 - De NieuwbouwMonitor Nijkerkerveen - deelplan 3 - De NieuwbouwMonitor

Nijkerkerveen – deelplan 3

Het plangebied voor Nijkerkerveen – Deelplan 3 wordt begrensd door de Nieuwe Kerkstraat aan de noordzijde en de Laakweg aan de zuidzijde. De oostzijde van het plan grenst aan de bebouwde kom van Nijkerkerveen en de Jacob de Boerweg. Aan de westzijde grenst het gebied aan diverse bedrijfsmatige en agrarische percelen en enkele woonerven. Het gebied beslaat in totaal ongeveer 18 hectare. De bouw zal gefaseerd plaatsvinden, met ruimte voor zowel reguliere woningen als woningen met zorg en seniorenwoningen. Hoogbouw is uitgesloten, maar er zullen wel enkele appartementsgebouwen in het ontwerp worden opgenomen​. Het project Nijkerkerveen – Deelplan 3 omvat ongeveer 335 woningen.

Gemeente: Nijkerk
Regio: Foodvalley
Status: In ontwikkeling
Start bouw: 2023
Verwachte oplevering: 2030
Aantal woningen: 335
Gerealiseerd: 42
Nog te realiseren: 293

Statistieken van Nijkerkerveen – deelplan 3

Grootste enkelbestemming binnen het projectgebied

agrarisch
131151m²

Panden binnen het projectgebied

43

Aantal woningen

335

Aantal bedrijfspanden

Aantal percelen binnen het projectgebied

104

Oppervlakte binnen projectgebied

161900m²

Download het volledige rapport

Alle kaartlagen

Ruimtegebruik enkelbestemmingen

{“hoofdgroepen”: {“agrarisch”: {“percentage”: 81, “area”: 131151}, “wonen”: {“percentage”: 7, “area”: 11215}, “agrarisch met waarden”: {“percentage”: 6, “area”: 10385}, “tuin”: {“percentage”: 3, “area”: 5284}, “bedrijf”: {“percentage”: 1, “area”: 1716}, “groen”: {“percentage”: 1, “area”: 1117}, “water”: {“percentage”: 1, “area”: 888}}, “enkelbestemmingen”: {“Agrarisch”: 131152, “Wonen”: 11215, “Agrarisch met waarden – Landschappelijke waarden”: 10385, “Tuin”: 5283, “Bedrijf”: 1715, “Groen”: 1117, “Water”: 888, “Verkeer”: 133}}

Cookies & Privacy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, accepteert u ons cookiegebruik.

Ontdek hoe grip te organiseren op de omvangrijke stroom aan (geo)data bij gebiedsontwikkeling

Plan een afspraak in zodat we kunnen overleggen over een samenwerking. Samen kunnen we alle woningbouwlocaties in beeld brengen, actueel houden, monitoren, analyseren en versnellen. 

Tjeerd Kooy

Informatie expert. Initiatiefnemer NieuwbouwMonitor

De NieuwbouwMonitor is powered by Rogeo BV.

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs.