Middelsee - De NieuwbouwMonitor Middelsee - De NieuwbouwMonitor

Middelsee

De komende jaren is er in Leeuwarden een groots project in ontwikkeling: Middelsee. Binnen het nieuwbouwproject Middelsee worden gefaseerd in totaal 3200 nieuwe woningen gerealiseerd. Van appartement tot vrijstaande woning, koop en huur. 

Middelsee ligt ten westen van de Overijsselselaan en wordt ingesloten door het Van Harinxmakanaal en het spoor Leeuwarden-Zwolle. De wijk Middelsee is verdeeld in twee deelgebieden: Waterstad en Havnestad. Binnen het deelgebied Waterstad zal een wijk worden met een stedelijk karakter, Havenstad wordt een wijk die om een centrale haven gebouwd gaat worden en heeft een industriële uitstraling. 

Gemeente: Leeuwarden
Regio: Leeuwarden
Status: In ontwikkeling
Start bouw: 2015
Verwachte oplevering: 2030
Aantal woningen: 3200
Gerealiseerd: 1800
Nog te realiseren: 1400

Statistieken van Middelsee

Grootste enkelbestemming binnen het projectgebied

woongebied
733062m²

Panden binnen het projectgebied

180

Aantal woningen

3200

Aantal percelen binnen het projectgebied

148

Oppervlakte binnen projectgebied

1680500m²

Download het volledige rapport

Alle kaartlagen

Ruimtegebruik enkelbestemmingen

{“hoofdgroepen”: {“woongebied”: {“percentage”: 44, “area”: 733062}, “groen”: {“percentage”: 16, “area”: 271548}, “gemengd”: {“percentage”: 10, “area”: 164117}, “verkeer”: {“percentage”: 9, “area”: 158428}, “water”: {“percentage”: 9, “area”: 151091}, “sport”: {“percentage”: 7, “area”: 116867}, “agrarisch”: {“percentage”: 3, “area”: 49555}, “wonen”: {“percentage”: 1, “area”: 20838}, “maatschappelijk”: {“percentage”: 1, “area”: 8934}}, “enkelbestemmingen”: {“Woongebied”: 733063, “Groen”: 271549, “Verkeer”: 158233, “Water”: 110433, “Sport”: 100018, “Gemengd – 1”: 80005, “Gemengd – 3”: 51645, “Water – Vaarweg”: 40658, “Gemengd – 2”: 32467, “Agrarisch”: 26781, “Agrarisch – Cultuurgrond”: 22774, “Wonen”: 20837, “Sport – Manege”: 16849, “Maatschappelijk”: 8934, “Bedrijf – Nutsvoorzieningen”: 4781, “Bedrijf – Verkooppunt motorbrandstoffen”: 1282, “Verkeer – Verblijfsgebied”: 194, “Verkeer – Hoofdontsluiting”: 0, “Verkeer – Railverkeer”: 0}}

Cookies & Privacy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, accepteert u ons cookiegebruik.

Ontdek hoe grip te organiseren op de omvangrijke stroom aan (geo)data bij gebiedsontwikkeling

Plan een afspraak in zodat we kunnen overleggen over een samenwerking. Samen kunnen we alle woningbouwlocaties in beeld brengen, actueel houden, monitoren, analyseren en versnellen. 

Tjeerd Kooy

Informatie expert. Initiatiefnemer NieuwbouwMonitor

De NieuwbouwMonitor is powered by Rogeo BV.

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs.