Kanaalzone Alkmaar - RWZI - De NieuwbouwMonitor Kanaalzone Alkmaar - RWZI - De NieuwbouwMonitor

Kanaalzone Alkmaar – RWZI

RWZI is een locatie langs het kanaal van 20 hectare met een nog werkende rioolwaterzuiveringsinstallatie en een voormalige gasfabriek. Het terrein wordt voor een deel tijdelijk gebruikt voor experimenteel wonen. RWZI ligt naast het stationsgebied van Alkmaar, een scholencomplex en het bijzondere stadspark De oude kwekerij met een stevig culturele programmering. Bijzondere elementen of gebouwen op de locatie zijn de gasfabriek, de silo’s van de rioolzuivering, de verwilderde natuur en de vloeivelden die buiten gebruik zijn.

RWZI wordt in de toekomst meer stad. Op dit moment is permanent wonen op RWZI niet mogelijk. RWZI is dan ook voor de komende 10 jaar een gebied voor de tijdelijke stad, om vervolgens te transformeren tot stad. de toekomstige ontwikkelingen in het gebied van de RWZI (RioolWaterZuiveringsInstallatie) in Alkmaar. Het gebied langs het Noordhollands kanaal zal worden omgevormd om ruimte te bieden voor stedelijke ontwikkeling. Hoewel er momenteel geen permanente woningen zijn op de RWZI, is het plan om dit gebied in de komende 10 jaar te transformeren tot een “tijdelijke stad”, en vervolgens tot een permanent stedelijk gebied.

Het Ontwikkelbeeld dat je noemt, beschrijft waarschijnlijk het voorgestelde programma en de ruimtelijke uitdagingen voor de RWZI voor de komende 10 jaar, met een blik op de toekomst tot 2040. Alle plannen die voor de RWZI worden gemaakt, zullen waarschijnlijk zijn gebaseerd op de richtlijnen van dit Ontwikkelbeeld.

Partners die werken aan ontwikkelingen binnen de RWZI aan het kanaal zullen waarschijnlijk dit Ontwikkelbeeld als uitgangspunt gebruiken voor hun plannen en de juridische procedures die nodig zijn voor de daadwerkelijke uitvoering. Het Ontwikkelbeeld dient te worden gelezen in samenhang met het Omgevingsbeeld Kanaalzone Alkmaar.

Gemeente: Alkmaar
Regio: Noord-Holland Noord
Status: In voorbereiding
Start bouw: 2030
Verwachte oplevering: 2040
Aantal woningen: 1600
Gerealiseerd: 0
Nog te realiseren: 1600

Statistieken van Kanaalzone Alkmaar – RWZI

Grootste enkelbestemming binnen het projectgebied

bedrijf
86233m²

Panden binnen het projectgebied

20

Aantal woningen

1600

Aantal bedrijfspanden

Aantal percelen binnen het projectgebied

27

Oppervlakte binnen projectgebied

187828m²

Download het volledige rapport

Alle kaartlagen

Ruimtegebruik enkelbestemmingen

{“hoofdgroepen”: {“bedrijf”: {“percentage”: 46, “area”: 86233}, “gemengd”: {“percentage”: 27, “area”: 49852}, “verkeer”: {“percentage”: 21, “area”: 40068}, “groen”: {“percentage”: 5, “area”: 10243}, “water”: {“percentage”: 1, “area”: 1389}}, “enkelbestemmingen”: {“Bedrijf – Waterzuiveringsinstallatie”: 84505, “Gemengd – 3”: 35744, “Verkeer”: 34893, “Gemengd – 1”: 13697, “Groen”: 5331, “Verkeer – Parkeergarage”: 5174, “Groen – 1”: 2966, “Groen – 2”: 1947, “Bedrijf”: 1728, “Water”: 1389, “Gemengd – 2”: 411}}

Cookies & Privacy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, accepteert u ons cookiegebruik.

Ontdek hoe grip te organiseren op de omvangrijke stroom aan (geo)data bij gebiedsontwikkeling

Plan een afspraak in zodat we kunnen overleggen over een samenwerking. Samen kunnen we alle woningbouwlocaties in beeld brengen en actueel houden. 

Tjeerd Kooy

Informatie expert. Initiatiefnemer NieuwbouwMonitor

De NieuwbouwMonitor is powered by Rogeo BV.

Rogeo is expert in gebiedsontwikkeling en geo-informatie. Wij bieden grip op  gebiedsontwikkeling met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties, kostenverhaal en energierekenmodellen.