Delftlanden - De NieuwbouwMonitor Delftlanden - De NieuwbouwMonitor

Delftlanden

De Delftlanden ligt zeer gunstig ten westen van het centrum van Emmen. Van de geplande 1.560 woningen gaat het totaal aantal woningen in Delftlanden terug naar ruim 800. Om dit te bereiken worden hele bouwblokken niet ontwikkeld en maken plaats voor andere mogelijkheden, zoals recreatiedoeleinden, waterberging, sport, bos, groen en agrarisch. In de nieuwe structuurvisie wordt ook gekozen voor meer flexibiliteit qua bebouwing: meer variatie in woningtypes, bouwhoogtes, verschijningsvormen en grotere kavels.

Gemeente: Emmen
Regio: Zuid-Oost Drenthe
Status: In ontwikkeling
Start bouw: 2018
Verwachte oplevering: 2025
Aantal woningen: 800
Gerealiseerd: 600
Nog te realiseren: 200

Statistieken van Delftlanden

Grootste enkelbestemming binnen het projectgebied

groen
738592m²

Panden binnen het projectgebied

1070

Aantal woningen

800

Aantal percelen binnen het projectgebied

904

Oppervlakte binnen projectgebied

1314281m²

Download het volledige rapport

Alle kaartlagen

Ruimtegebruik enkelbestemmingen

{“hoofdgroepen”: {“groen”: {“percentage”: 56, “area”: 738592}, “wonen”: {“percentage”: 22, “area”: 282686}, “verkeer”: {“percentage”: 12, “area”: 156813}, “bos”: {“percentage”: 6, “area”: 84538}, “centrum”: {“percentage”: 4, “area”: 51497}}, “enkelbestemmingen”: {“Groen – Structuurgroen”: 656049, “Verkeer – Verblijfsgebied”: 143957, “Wonen – Twee-aaneen – vrijstaand”: 137943, “Bos”: 84538, “Groen”: 82546, “Wonen – Vrijstaand”: 75927, “Centrum”: 51497, “Wonen – Aaneengebouwd”: 29564, “Wonen – Aaneengebouwd – twee-aaneen – vrijstaand”: 19082, “Wonen – Twee-aaneen”: 13744, “Verkeer”: 12856, “Wonen – Gestapeld”: 3327, “Wonen – Aaneengebouwd – twee-aaneen”: 3097, “Bedrijf – Nutsvoorziening”: 149, “Agrarisch met waarden – Esdorpenlandschap”: 1, “Water”: 0}}

Cookies & Privacy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, accepteert u ons cookiegebruik.

Ontdek hoe grip te organiseren op de omvangrijke stroom aan (geo)data bij gebiedsontwikkeling

Plan een afspraak in zodat we kunnen overleggen over een samenwerking. Samen kunnen we alle woningbouwlocaties in beeld brengen, actueel houden, monitoren, analyseren en versnellen. 

Tjeerd Kooy

Informatie expert. Initiatiefnemer NieuwbouwMonitor

De NieuwbouwMonitor is powered by Rogeo BV.

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs.