De Hoven-Noord - De NieuwbouwMonitor De Hoven-Noord - De NieuwbouwMonitor

De Hoven-Noord

Het project De Hoven Noord is gericht op het bouwen van nieuwe woningen in het gebied ten noorden van de bestaande wijk De Hoven, met als doel om de leefbaarheid en de voorzieningen in de wijk te verbeteren. Het plan is om natuur en landschap goed op elkaar af te stemmen, de recreatieve waarde van het gebied te versterken en het gebied toekomstbestendig en duurzaam in te passen met glastuinbouw en agrarische functies​.

Gemeente: Zutphen
Regio: Stedendriehoek
Status: In voorbereiding
Start bouw: 2025
Verwachte oplevering: 2030
Aantal woningen: 300
Gerealiseerd: 0
Nog te realiseren: 300

Statistieken van De Hoven-Noord

Grootste enkelbestemming binnen het projectgebied

agrarisch
1067329m²

Panden binnen het projectgebied

535

Aantal woningen

300

Aantal percelen binnen het projectgebied

353

Oppervlakte binnen projectgebied

1755611m²

Download het volledige rapport

Alle kaartlagen

Ruimtegebruik enkelbestemmingen

{“hoofdgroepen”: {“agrarisch”: {“percentage”: 61, “area”: 1067329}, “natuur”: {“percentage”: 22, “area”: 390989}, “verkeer”: {“percentage”: 5, “area”: 82860}, “onbekend”: {“percentage”: 5, “area”: 81487}, “wonen”: {“percentage”: 3, “area”: 44078}, “water”: {“percentage”: 2, “area”: 28234}, “recreatie”: {“percentage”: 1, “area”: 22618}, “groen”: {“percentage”: 1, “area”: 16885}, “overig”: {“percentage”: 1, “area”: 11621}, “bedrijf”: {“percentage”: 1, “area”: 9510}}, “enkelbestemmingen”: {“Agrarisch”: 889372, “Natuur”: 390988, “Agrarisch – Glastuinbouw”: 177956, “Verkeer”: 73859, “Wonen”: 44079, “Water”: 28233, “Recreatie – Volkstuin”: 22618, “Groen”: 16884, “Landgoed”: 11621, “Bedrijf”: 9510, “Verkeer – Spoor”: 9002, “Agrarisch met waarden – 3”: 0}}

Cookies & Privacy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, accepteert u ons cookiegebruik.

Ontdek hoe grip te organiseren op de omvangrijke stroom aan (geo)data bij gebiedsontwikkeling

Plan een afspraak in zodat we kunnen overleggen over een samenwerking. Samen kunnen we alle woningbouwlocaties in beeld brengen, actueel houden, monitoren, analyseren en versnellen. 

Tjeerd Kooy

Informatie expert. Initiatiefnemer NieuwbouwMonitor

De NieuwbouwMonitor is powered by Rogeo BV.

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs.