Functieverandering Maatschapelijk Archives - De NieuwbouwMonitor Functieverandering Maatschapelijk Archives - De NieuwbouwMonitor

Project types: Functieverandering Maatschapelijk

Centraal in Almere, aan de Wisselweg, zijn gronden gelegen die oorspronkelijk waren bestemd als kantoorlocatie. Door de afnemende vraag naar kantoorlocaties en de hoge vraag naar woonlocaties, is het plan aangepast. Op de locatie kunnen twee bouwvelden worden gerealiseerd met...

Louis is een transformatieproject in de Muziekwijk van Almere. Het voormalige kantoorpand is omgebouwd tot een complex met sociale huurwoningen, waarin 86 woningen in zijn gerealiseerd. Er zijn zowel reguliere woningzoekenden als statushouders in het complex gehuisvest.

...

Klein Nooten is een onderdeel van de Lelystadse uitbreidingswijk Warande. In de wijk worden circa 115 woningen gebouwd. De sfeer in de wijk wordt dorps en landelijk. Dit wordt mede bereikt door het toepassen van specifieke type woningen met kap....

Groot Nooten is een onderdeel van het project Warande aan de zuidzijde van Lelystad. Met het project worden circa 290 woningen aan de uitbreidingswijk toegevoegd. Groote Nooten bestaat uit twee delen die elk een eigen doorgaande weg krijgt, die in...

Op de locatie van een bouwbedrijf worden de bestaande opstallen gedeeltelijk gesloopt. Daarvoor in de plaats worden circa 32 woningen gebouwd, van verschillende types. Hierbij komen onder andere een aantal starterswoningen en levensloopbestendige woningen.

...

Aan de oostzijde van Nieuw-Buinen liggen enkele onbebouwde terreinen rondom maatschappelijke functies. Met het inbreidingsplan Oosterwijk wordt een deel van de gronden bebouwd, waarbij er circa 74 woningen aan Nieuw-Buinen worden toegevoegd. De woningen komen in enkele clusters met daartussen...

Midden in de Amsterdamse Kolenkitbuurt wordt aan de Sinjeur Semeynsstraat een aantal verouderde woonblokken gesloopt. Hiervoor worden circa 385 nieuwe woningen teruggebouwd. Hiermee wordt de buurt venieuwd en krijgt het een nieuwe impuls. Daarnaast voldoende woningen ook weer aan de...

In Velp-Zuid staat een oude arbeiderswijk die rond 1920 gebouwd is. De woningbouwstichting is voornemens om de circa 138 woningen te slopen en daarvoor circa 200 nieuwe, duurzame woningen terug te bouwen.

...

Het Koperkwartier in Rotterdam maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Alexanderknoop. Het gebied moet transformeren naar een locatie waar wonen en werken samengaan. De verwachting is dat er circa 3400 woningen in het plangebied gerealiseerd kunnen worden.

...

Aan de oostzijde van Riel, langs de beek de Leij, wordt een kleine uitbreiding van de kern gerealiseerd. Op deze locatie worden 14 woningen gebouwd, waarvan 8 bungalows en 6 tweekappers. Voor de bereikbaarheid komt er een nieuwe insteekweg.

...

Aan een gedeelte van de Prins Hendriklaan en de Wilhelminalaan in Stadskanaal zijn een aantal woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats worden 9 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 3 vrijstaande en 6 twee-aaneen gebouwde woningen. Het gebied is gelegen aan het Julianapark.

...

Het Rodeoterrein in Broek op Langedijk is in transitie. Voorheen fungeerde dit terrein als bedrijventerrein, maar nu wordt het herontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied. Gelegen tussen de Wup, het Oudekerkpad, het Mandepad en de wijk Broekrijk, wordt het terrein momenteel...


Cookies & Privacy

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan, accepteert u ons cookiegebruik.

Ontdek hoe grip te organiseren op de omvangrijke stroom aan (geo)data bij gebiedsontwikkeling

Plan een afspraak in zodat we kunnen overleggen over een samenwerking. Samen kunnen we alle woningbouwlocaties in beeld brengen, actueel houden, monitoren, analyseren en versnellen. 

Tjeerd Kooy

Informatie expert. Initiatiefnemer NieuwbouwMonitor

De NieuwbouwMonitor is powered by Rogeo BV.

Rogeo staat voor ruimtelijke ontwikkeling en  geo-informatie. Wij maken het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. 

Dit doen wij met informatiemanagement en ruimtelijke onderbouwingen van grondexploitaties en kostenverhaal.

Wij zijn er voor overheden, adviesbureaus, planeconomen, juristen en taxateurs.